Skip to main content

Moje otoczenie moim czystym azylem

|   Fundacja w mediach

Miło nam, że udało się uzyskać dofinansowanie ze środków Gminy Bytom dla projektu edukacyjnego, który na podstawie umowy dotacji, będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu.

Projekt pod nazwą "Moje otoczenie moim czystym azylem" ma na celu wypracowanie w młodych obywatelach miasta nawyków związanych z prawidłowym segregowaniem śmieci oraz uświadomienie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zajęcia edukacyjne, teoretyczne jak i praktyczne, będą prowadzone w ramach lekcji biologii, przyrody, chemii oraz godzin wychowawczych, w zależności jakiego aspektu będą dotyczyły zjęcia. Dzieci i młodzież dowiedzą się skąd pochodzą śmieci, jaki mają wpływ na przyrodę i środowisko, jakie są fizyczne aspekty składowania odpadów oraz jakie reakcje chemiczne zachodzą w sytuacji nieprawidłowej segregacji odpadów lub jego braku.

Młodzi bedą brać aktywny udział w sprzątaniu świata poprzez uporządkowanie terenu wokół Szkoły, w której spędzają codziennie po kilka godzin. Będa też uczestniczyć w wycieczce do oczyszczalni ścieków by poznać obieg tych bardziej "śmierdzących" odpadów domowych i możliwości ich dalszego wykorzystania.

Projekt obejmuje również kilka konkursów tematycznych.

Szkoła zostanie wyposażona w cztery komplety koszy na śmieci przeznaczone dla gromadzenia różnych frakcji odpadów, które będa stały w korytarzach szkoły, na każdym piętrze tak, by uczniowie mogli wyrzucac śmieci do odpowiednich pojemników przyzwyczajając się do ich segregacji.

Stosowna edukacja i kampania informacyjna już sie w Szkole zaczęła i to zanim jeszcze Fundacja podpisała stosowna umowę dotacji, co tym bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że problem edukacji młodych ludzi jest w tym zakresie problemem palącym.

Bardzo nam miło, że na mocy umowy współpracy podpisanej z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 36 w Bytomiu Panią Haliną Brzeziną możemy w tej drodze edukacji towarzyszyć tym młodym ludziom.

Tym samym dziękujemy również za okazane nam zaufanie!

Środki na projekt pochodzą z budżetu Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu i zostały przyznane Fundacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

#MiastoBytom